• Lorem ipsum

Elektronische sigaret - minder ongezond

Nicotine is toxisch en verslavend, maar niet kankerverwekkend. Bij het elektronisch roken kiest u zelf het nicotinegehalte.
De policy van Pure Smoke is behoudend: wij gaan uit van een zeker gehalte aan nicotine, daar is deze bijsluiter op gebaseerd.
Teer en koolmonoxide zijn wel kankerverwekkend. De damp van de elektronische sigaret bevat geen teer of koolmonoxide.
Het meest gezonde is is om simpelweg niet (elektronisch) te roken.

Elektronische sigaret - voor wie niet?

De elektronische sigaret is geen goedgekeurd middel om te stoppen met roken. Het is een alternatief voor roken en dient alleen door rokers te worden gebruikt.
Het dient niet te worden gebruikt door personen onder de 18 jaar of door personen met een overgevoeligheid voor nicotine.
Elektronisch roken is niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, voorkomen of genezen van enige ziekte of aandoening.  Gebruik de elektronische sigaret niet als je risico loopt op of lijdt aan aandoeningen aan de luchtwegen, hart en bloedvaten, hoge bloeddruk of diabetes. Gebruik het ook niet als je zwanger bent, borstvoeding geeft of achter de kinderwagen loopt.
Stop onmiddellijk met elektronisch roken en neem contact op met een arts als je één of meer van de volgende symptomen ervaart: misselijkheid, duizeligheid, zwakke of snelle hartslag, overgeven, diarree of enig ander fysiek ongerief.
De elektronische sigaret is niet bedoeld om geneesmiddelen of illegale producten toe te voegen.
Als je problemen hebt met je gezondheid, raadpleeg dan je arts voordat je met elektronisch roken begint.

Policy Pure Smoke

Onze promotie beperkt zich tot een (gedeeltelijke) vervanging van het roken. We horen daar diverse meningen over, van gezondheid tot een sjiek voorkomen. Hierin onthouden wij ons van een eigen opvatting.
Die hebben we nadrukkelijk wel ten aanzien van de spectalaire kostenbesparing die je met elektronisch roken kunt bewerkstelligen. Maar exacte rekensomnmen zijn daarin niet mogelijk, omdat de gebruikskosten sterk persoonlijk afhankelijk zijn.

Het is niet onze intentie om niet-rokers en minderjarigen aan het roken te brengen. Wij verkopen uitsluitend boven de 18 jaar.
Bij een bestelling op de website geef je zelf aan of je boven de 18 bent, wij kunnen dit niet direct controleren. We verzoeken je met klem hier geen valsheid in geschrifte te plegen. Mochten we vermoeden dat je minderjarig bent en toch bestelt dan behouden wij ons het recht voor je bestelling te annuleren, zelfs indien de bestelling al door ons was bevestigd.

Wij hebben geen gebruiksartikelen zoals tabak of kruiden, alleen e-patronen en e-liquids. Bewaar alle rookwaren buiten bereik van kinderen!